T4 i Tornedalen
vistas på led
Vad en vinterled är

Ett rött ledkryss på en stolpe betyder vinterled. Här samsas skidåkare, hundspann, gående och cyklister. För att skoterkörning ska vara tillåtet på en vinterled skall det finnas en kompletterande märkning.

På alla T4:s vinterleder är skoterkörning tillåten.

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.


Varför du ska hålla dig på led med snöskoter

I regel får en köra snöskoter över väl snötäckt mark men en ska försäkra sig om att en inte skadar, stör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är förbjudet att passera annans skogs- eller jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Generellt snöskoterförbud gäller på skogsplanteringar eller i ungskog, om det inte uppenbart kan ske utan risk för skada på skog eller mark.
Det är inte heller tillåtet att köra för nära bostäder/bebyggelse.

Som snöskoterförare är du ansvarig.

Håller du dig på en uppmärkt skoterled kör du säkrast och stör minst. Ta alltid hänsyn till andra som kan befinna sig på leden, som förutom snöskotrar även kan innefatta gående, cyklister, skidåkare och hundspann.

Så gör du om du närmar dig renar

Sakta ned eller stanna. Då går renarna oftast av spåret. Kör lugnt förbi. Om de inte går av spåret kan det bero på att de känner sig stressade eller att de inte hittar något lämpligt ställe att gå av på. Stanna, slå av motorn och vänta en stund.

Om det inte går att ändra färdriktning, invänta en öppning i skogen, en myr eller annat ställe innan du kör om. Är ni flera snöskotrar i ett följe stannar alla utom en, som lugnt kör en omväg runt renarna och ställer sig på skoterspåret framför renarna. Då går de av spåret.

Det är viktigt att inte många börjar köra om. Ju fler som gasar desto högre motorljud och renarna uppfattar detta som om förföljarna kommer närmare och fortsätter då att springa!

När renarna har stannat och en ren går åt sidan, invänta lugnt att alla går åt sidan. Stressa inte, då kan de hoppa upp på det hårda skoterspåret igen. Renarnas beteende gör att om en går åt sidan, följer de andra efter.

Det är förbjudet att spåra, förfölja och störa vilda djur och renar.