T4 i Tornedalen
VÅRT ARBETE

Vinterled

Vårt mål i första etappen är att skapa en sammanhängande vinterled från Haparanda till Kiruna.
Senare med en förgrening mot Karesuando från Pajala.
Vi pratar om ca 800 km vinterled som ska innehålla trevliga rastplatser.
Vinterleden kommer att kunna användas av dig som kör skoter, vintercyklar,
åker skidor, promenerar eller kör hundspann.
Leden kommer att hålla en kvalitet där minsta bredd är ca 3 meter.
Broar kommer att ha en bärighet på 2,5 - 3 ton, vara minst 2,5 m breda och utan räcken.
Istället kommer vippkäppar att användas för att markera övergång.
Broar kommer att byggas på ett sådant sätt att hundspann kan passera
utan risk för skador på hundars tassar.
Ledmarkeringen kommer att sättas upp på variabelt avstånd så att en ska kunna se nästa markering då en passerar den förra. Dubbelmarkering i höjd med skarpa svängar och
dubbelstakning på öppna myrar samt känsliga passager.
Vi arbetar tätt tillsammans med ideella föreningar, som gör ett viktigt och
värdefullt arbete för oss och vårt projekt.