T4 i Tornedalen
vårt projekt

2022-2024

Målet med projektet är att inventera befintliga leder,
preparera leder, skapa ökad framkomlighet, inklusive att bygga broar.
Vi ska också anlägga rastplatser utmed leden och ordna skyltning.
Första etappen i projektet består av att anordna vinterleder.
I andra etappen kommer vi att se över tillgängligheten på lederna sommartid.
Projektet har beviljats stöd från Jordbruksverket och medfinansieras av EU.

Läs vad vi arbetar med just nu

Vårt arbete